Pracownia Teatru Tańca (Zielona Góra) – „9.81”

Spektakl odbędzie się w piątek, w siedzibie teatru Terminus A Quo, o godzinie 19:00

O spektaklu

9.81

Reżyseria: Marek Zadłużny

obsada: Justyna Śmietańska, Agnieszka Jodłowska, Marta Pelińska, Katarzyna Pawlak, Kalina Grupa, Kinga Górska, Natalia Zaleszczak, Dorota Margalska, Martyna Blachowska, Łukasz Szpilski, Marek Zadłużny, Radosław Bajon, Gabriel Zaborniak

czas: 25 min

Teoria dysonansu społecznego utworzona przez Leona Festingera zakłada, że wszyscy posiadamy silną potrzebę zgodności myśli i sądów, a także myśli i postaw. Jeśli jednak elementy te są ze sobą sprzeczne wówczas organizm reaguje silnym napięciem i dążeniem do natychmiastowej redukcji przykrego stanu emocjonalnego. Jednym ze sposobów radzenia sobie w takiej sytuacji jest przeformułowanie znaczenia wypowiedzianych słów lub przyjętej postawy. Innymi słowy znacznie łatwiej jest się przyznać, nawet samemu przed sobą, że „hejtuje” się daną osobę czy grupę społeczną, niż że się ją nienawidzi.

Zjawisko mowy nienawiści ma poważne konsekwencje, często niedostrzegane lub bagatelizowane przez obrońców naiwnie rozumianej wolności słowa. Reakcja na mowę nienawiści wśród mniejszości (etnicznych, seksualnych etc.) przypomina reakcję na każde inne traumatyczne przeżycie i może prowadzić do depresji, wyuczonej bezradności, uzależnień, a nawet do prób samobójczych.

O teatrze

Pracownia Teatru Tańca działa pod kierunkiem artystycznym Marka Zadłużnego w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze. Jest platformą osób twórczo realizujących się w zakresie teatru tańca oraz teatru fizycznego.  

Jest to przestrzeń skupiająca młodych twórców, których poszukiwania artystyczne zogniskowane są wokół tanecznych sztuk performatywnych i fizyczności w działaniach scenicznych. PTT jest inicjatywą autorską i niezależną. Angażuje pasjonatów sztuki tańca, którzy realizują się w nim niezawodowo. Jest jedynym tego typu projektem artystycznym na ziemiach Polski zachodniej. Cechą charakterystyczną dla działań zespołu jest humanistyczna myśl teoretyczna nad tańcem, która stanowi podłoże inspiracyjne artystycznych dokonań grupy. Jej członkowie czerpią m.in. z koncepcji fenomenologii cielesności Michela Henry’ego i Maurice’a Merleau-Ponty’ego, socjologii ciała Chrisa Schillinga oraz refleksji innych teoretyków zjawiska.

Poszukujemy nowych, eksperymentalnych rozwiązań dla zastosowania ruchu w teatrze. Pracujemy w oparciu o techniki improwizacji ruchowej, tańca współczesnego, contact improvisation. Współpracujemy ze sobą od 2010 roku. Wciąż poszukujemy nowych przestrzeni eksploracji. Dążymy do tego by wyrazić nasz czas. Szukamy oryginalnego języka, który pozwoli naszym ciałom mówić.

Naszą ideą jest wykreowanie uniwersalnego sposobu komunikacji, w którym teatr spotyka się z tańcem i fizycznością ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *